ВИЦЕКО̀НСУЛСТВО

ВИЦЕКО̀НСУЛСТВО, мн. -а, ср. 1. Учреждение, начело на което стои вицеконсул. Там [в стаята на Хасан Чауш] бяха отредили помещение .. на г. Наботкова, тогава учител в пловдивската семинария. За тая почит той беше задължен на покровителството, под което беше го приело руското вицеконсулство в Пловдив. К. Величков, ПССъч. I, 69.

2. Сграда, в която се помещава такова учреждение.

3. Длъжност на вицеконсул.

Списък на думите по буква