ВИЦЕПРЕЗИДЀНТ

ВИЦЕПРЕЗИДЀНТ м. 1. Заместник на президент в някои държави. В съвещанието са взели участие вицепрезидентът на САЩ и държавният секретар.

2. Заместник на президент на фирма, организация и под.

Списък на думите по буква