ВИЦЕПРЕЗИДЀНТСКИ

ВИЦЕПРЕЗИДЀНТСКИ, -а, -о, мн. -и. Прил. от вицепрезидент. Вицепрезидентски пост.

Списък на думите по буква