ВИЦЕПРЕМИЀР

ВИЦЕПРЕМИЀР м. Заместник на премиер. Вицепремиерът откри в София симпозиум на Европейската лига на институтите по изкуства. 24 часа, 1998, бр. 135, 2. Високият гост бе посрещнат от вицепремиера и от председателя на Народното събрание.

Списък на думите по буква