ВИЦЕПРЕМИЀРСКИ

ВИЦЕПРЕМИЀРСКИ, -а,-о, мн. -и, прил. Който се отнася до вицепремиер. Вицепремиерска инициатива.

Списък на думите по буква