ВИША̀

ВИША̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, несв., прех. Нар.-поет. 1. Вдигам високо, издигам, извишавам; вѝся. В далечината две тъмнозелени тополи вишеха тънък стан към небето. Д. Ангелов, ЖС, 322. Личеше, че са били съборени много стари къщи. На тяхно място пак нова черква вишеше дори дванадесет кубета. Й. Вълчев, СКН, 336. Накрай полето .. / виши колони непреклонни успокоената Гора. Д. Дебелянов, С 1946, 91. ● Обикн. вис виша. Тамо изникнало древо дафиново, / корен е фатило Кара-Влашка земя, / вис ми е вишило до вишнего бога. Нар. пес., СбНУ ХХIХ, 112.

2. В съчет. с глас. Говоря или пея високо. Подкарал муле с дренки или с кърски круши, той вишеше глас и предлагаше своята свежа и евтина стока. Ст. Чилингиров, ПЖ, 27. — Цървулят ги храни — срещу цървуля викат — вишеше глас един селянин и предизвикателно поглеждаше към Манол. Ем. Станев, ИК I и II, 487. — Тази сволоч днес управлява Тракия — вишеше гневно глас Муткуров, — преследва честните хора по-свирепо от турците. В. Геновска, СГ, 299.

ВИША̀ СЕ несв., непрех. Нар.-поет. Издигам се високо; извишавам се, вѝся се. От двете страни на клисурата се вишеха стръмни ридове, покрити с високи смърчи. Ст. Станчев, НР, 95. Дворците са окръжени с висока, недостъпна, червеникава зъбчата стена, над която се вишат зелени островърхи кули. А. Каралийчев, С, 115. Вишат се високите стройни тополи. / По крехките листи блести младостта. Хр. Радевски, ВНД, 63. В гранитните пазви — безметежен мир — / виши се гордо древен манастир. Ем. Попдимитров, СР, 144.

Списък на думите по буква