ВЍШВАНЕ

ВЍШВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вишвам и от вишвам се.

Списък на думите по буква