ВЍШЕМ

ВЍШЕМ нареч. Диал. Нависоко, нагоре, горе, високо; више, вишом, вишно. Сретнала ги змия трооглава — / една глава влачи по църната земя, / друга глава да глътне юнак на коньо, / трекя глава вишем по небеси носи. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 250. Не сети се Войнка девойкя, / на си приде близо при Маркоте / и погледна вишем у небеси, / да му каже коя дзвезда сака. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 87.

Списък на думите по буква