ВИШЕСТОЯ̀Щ

ВИШЕСТОЯ̀Щ. Вж. висшестоящ.

Списък на думите по буква