ВИШНЕВОЧЕРВЀН

ВИШНЕВОЧЕРВЀН, -а, -о, мн. -и, прил. Който има тъмночервен цвят като плод на вишна; вишненочервен. Сега тя лежеше съвършено изтощена, почти в безсъзнание върху вишневочервения килим, докато разните части на облеклото ѝ се търкаляха навсякъде по стаята. Д. Димов, ОД, 52. Той обхождаше с поглед всичките тия софи с безброй разноцветни възглавници.., когато от голямата стъклена врата на верандата влезе някаква жена, облечена във вишневочервено кадифе. Ст. Дичев, ЗС I, 286.

Списък на думите по буква