ВИШНЯ̀Р

ВИШНЯ̀Р, -ят, -я, мн. -и, м. Диал. Човек, който отглежда или продава вишни. Пропея ми сиви петел, / сиви петел Цариграда:.. / кюстендилци — ябълкаре, / .. суводолци — вишняре. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 557.

Списък на думите по буква