ВИЮ̀Н

ВИЮ̀Н м. Диал. Сладководна блатна риба, кафявожълтеникава на цвят, която достига дължина до 18-25 см.; змиорче.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква