ВКАМЕНЀЛОСТИ

ВКАМЕНЀЛОСТИ мн., ед. (рядко) вкаменѐлост ж. Геол. Запазени в утаечните скали растителни и животински останки или следи от жизнената дейност на организмите, които са живели в минали геологични епохи. Сред потайните ѝ [земни] дълбочини геолозите са открили погребани останки на хиляди някогашни видове растения и животни, които наричаме "фосили" или вкаменелости. П. Мандев, СПВ, 14. В предисторическото време, както показват намерените вкаменелости, той [слонът] е бил много разпространен в Съединените щати. Н, 1905, бр. 15, 117.

Списък на думите по буква