ВКАМЕНЀН

ВКАМЕНЀН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от вкаменя се като прил. 1. Който се е превърнал в камък. // За растения, животни от минали геологични епохи — който се е запазил в утаечните скали. На някои места хората изкопават понякога от земята грамадни кости или зъби. Другаде, в песъчливите, глинестите или варовитите скали

могат да се намерят вкаменени миди, морски таралежи. Д. Божков, ПЖ, 10. В някои земи се намират вкаменени дръва. Н. Геров, ИФ, 26. // Който е станал твърд като камък. Като гледаш грамадните стени, здравината, с която са работени,.., вкаменения хоросан, с който са споени големите тухли, не можеш разбра, как е било възможно всичко това да се събори и опустоши до такава степен. К. Величков, ПССъч. III, 56. Рано падна първият сняг. И се задържа върху вкаменената от студ земя. Г. Манов, КД, 96.

2. Прен. Който е добил неподвижен, застинал вид, подобен на камък; вцепенен. Сам той запази неподвижната си поза на дивана, по-строг и по-вкаменен, подобно на ония беловласи сенатори на Рим, които готите бяха взели за каменни статуи. Й. Йовков, Разк. III, 152. През всичкото време тя [майката] стоя вкаменена над пресния гроб. Ст. Даскалов, ЕС, 156. Пистолетът изгърмя и Орце като покосен се струполи на пода — .. Войниците отдолу гледаха учудени и вкаменени. Д. Спространов, С, 360. Господинът ме гледаше мълчаливо, с вкаменено лице. Г. Райчев, Избр. съч. II, 236. Аз мисля само за вашето спасение, а вие ми казвате такива страшни думи, щото съм принудена да стоя вкаменена и само да ги слушам. К. Величков и др., ЛБ (превод), 73.

Списък на думите по буква