ВКАМЕНЀНИЕ

ВКАМЕНЀНИЕ ср. Остар. Книж. Вкаменяване.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква