ВКА̀ЧВАНЕ

ВКА̀ЧВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вкачвам се; качване, изкачване, покачване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква