ВКЀПСВАМ

ВКЀПСВАМ, -аш, несв.; вкѐпсам, -аш, св., прех. Диал. Докопвам, пипвам. Оскърбеният селенин наместо да иди в черква, да си припали свещици и да остави десят пари на пангаря, той, за да не го вкепса там епитропът, и му иска пари.., той си отива право на механата. Ил. Блъсков, ЗК, 56. вкепсвам се, вкепсам се страд.

Списък на думите по буква