ВКЀПСВАНЕ

ВКЀПСВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от вкепсвам и от вкепсвам се.

Списък на думите по буква