ВКЛЀЙВАНЕ

ВКЛЀЙВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от вклейвам и от вклейвам се; вклеяване.

Списък на думите по буква