ВКЛЀЩВАМ

ВКЛЀЩВАМ, -аш, несв.; вклѐщя̀, вклѐщѝш, мин. св. вклѐщѝх, св., прех. Стягам здраво нещо като с клещи; заклещвам, приклещвам. Щом го наближи на две крачки, Вандо Мачока се хвърли на гърба му и вклещи с дългите си крака кръста му над сами хълбоците. Т. Харманджиев, КВ, 611. вклещвам се, вклещя се страд.

ВКЛЀЩВАМ СЕ несв.; вклѐщя̀ се св., непрех. Попадам в много тясно място, без да мога да се помръдна, преместя, като стегнат с клещи; заклещвам се, приклещвам се. Една нощ в жестока буря някакъв рибарски траулер се вклещил между две скали. Н. Антонов, ВОМ, 115.

Списък на думите по буква