ВКЛЀЩВАНЕ

ВКЛЀЩВАНЕ ср. Отгл. същ. от вклещвам и от вклещвам се; заклещване, приклещване.

Списък на думите по буква