ВКЛЀЩЯНЕ

ВКЛЀЩЯНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от вклещям и от вклещям се; вклещване.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речинк..., 1951.

Списък на думите по буква