ВКЛЀЯ

ВКЛЀЯ. Вж. вклейвам и вклеявам.

Списък на думите по буква