ВКЛИНЯ̀ВАНЕ

ВКЛИНЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от вклинявам и от вклинявам се; вклиняне.

Списък на думите по буква