ВКЛИСАВЯ̀ВАНЕ

ВКЛИСАВЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от вклисавявам и от вклисавявам се.

Списък на думите по буква