ВКЛЮ̀ЧВАМ

ВКЛЮ̀ЧВАМ, -аш, несв.; вклю̀ча, -иш, мин. св. -их, св., прех. 1. Вмъквам, прибавям нещо в състава на друго нещо; причислявам, присъединявам. — Трябва да взема най-новите данни и да ги включа в месечния отчет. М. Марчевски, ТС, 66. — В продажната цена не включваме амортизационните отчисления. Х. Русев, ПЗ, 193. Турлачката мразеше Ралчо, защото той взе част от земята им, най-яката, и я включи в блоковете на стопанството. Ст. Даскалов, СЛ, 129. // Вмъквам някого в състава на нещо, някъде. — Готов съм да те включа в списъка на издържаните от мен младежи в чужбина. Д. Спространов, С, 83.

2. Приемам някого да участва в обща, колективна дейност. После се обърна към възрастния затворник. — Още ли не си го включил в политическата просвета? К. Калчев, ЖП, 284. — Исках да ти кажа, че сме те включили в нашия самодеен кръжок. Затова дойдох. А. Гуляшки, СВ, 235. Не го включваха в никаква обществена работа, държаха го от всичко настрана. П. Славински, ПЗ, 184.

3. Имам в границите, обема, размера си или добавям, присъединявам към тях; обемам, обхващам. Целият чифлик беше ограден с каменна стена, която включваше всички постройки — вън оставаха само овчите саи, двата кладенци и саплъците. Й. Йовков, ЧКГ, 74. Кой ще осветли образа и ще оцени делото на д-р Симеон Табаков,..? Или — мълчаливия, затворен в себе си наш учител Захари Киров,.., както и живия още бивш народен учител Атанас Николов, истински свидетел на една епоха, която включва три четвърти столетие. К. Константинов, ППГ, 71-72.

4. Съединявам, свързвам за пускане в действие електрически уред, машина, механизъм и др. Росица включи котлона, сложи тигана и зашета пъргаво из кухнята. Кр. Кръстев, К, 146. Рашко измъкна от джоба си шнур и включи акумулатора. П. Стъпов, ГВ, 60. Редиците [коли] най-сетне се размърдаха. Шофьорът включи и потегли почти едновременно с колите пред автобуса. Б. Райнов, ЧЪ, 28. Герчо включва на скорост, отпуска амбриажа, но колата не тръгва. Тарас, СГ, 89.

5. Жарг. Започвам да разбирам, да възприемам нещо; схващам, загрявам. Остави го! Той бавно включва. включвам се, включа се. I. Страд. от включвам. В репертоара на "Дубровнишките летни игри", които са известни и в чужбина, се включват музикални и драматически произведения. Т, 1955, кн. 11, 36. В тая дълга поредица от най-различни занаяти ще трябва да се включат и златарството,.., стъкларството. Ив. Унджиев, ВЛ, 14. II. Възвр. от включвам в 1 знач. Направи списъка и се включи в него.

ВКЛЮ̀ЧВАМ СЕ несв.; вклю̀ча се св., непрех. 1. Вземам участие в обща, колективна дейност. Той чевръсто подаде на едного чук, на другиго някаква тръба, подаваше каквото му поискат и неусетно се включи в работата. Х. Русев, ПЗ, 95. Кирил намери начин да се уволни от армията .. и да поиска да се включи в съпротивата. Ст. Марков, ДБ, 229. // Присъединявам се, причислявам се. В този разговор отново се включи и поетът. Л. Дилов, ПБД, 161. Бяхме се включили в една безкрайна редица автомобили, която се движеше по широк булевард към тоя площад. Ив. Мирски, ПДЗ, 79.

2. Придобивам право да ми бъде построен дом чрез колективно строителство срещу предоставени средства. Когато се включих за строеж на жилище, той дойде за пръв път в София и поиска веднага да го заведа на постройката. И. Петров, ПР, 66.

Списък на думите по буква