ВКЛЮ̀ЧВАНЕ

ВКЛЮ̀ЧВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от включвам и от включвам се. Твърде общи и недостатъчно сигурни са сведенията за включването на Горна Оряховица в комитетската мрежа. Ив. Унджиев, ВЛ, 169. При включване на лампата при подходящо електрическо напрежение през нея протича ток, който предизвиква ултравиолетово светене на живачни пари. ВН, 1958, бр. 2275, 4. Водната електрическа централа "Каменица" .. може да работи .. чрез автоматично включване, изключване и регулиране. Пр, 1953, кн. 1, 42. Включването на скоростите става с крачен педал от лявата страна на двигателя [на мотоциклета]. ВН, 1959, бр. 2545, 2.

Списък на думите по буква