ВКЛЮЧВА̀ТЕЛ

ВКЛЮЧВА̀ТЕЛ, -ят, -я, мн. -и, м. Техн. Приспособление за включване и изключване на уред, апарат и под. в електрическата мрежа.

Списък на думите по буква