ВКЛЮЧВА̀ТЕЛЕН

ВКЛЮЧВА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Техн. Който се отнася до включвател и до включване. Включвателно устройство.

Списък на думите по буква