ВКЛЮЧЀНИЯ

ВКЛЮЧЀНИЯ само мн. Минер. Агрегати от един минерал, включени в кристалите или в агрегатите на друг минерал. В реалните кристали пространствената решетка е нарушена, има примеси, включения и следователно с тях не могат да се правят изследвания на еднородността на кристалите. Г. Георгиев, МП, 20-21.

— Рус. включение.

Списък на думите по буква