ВКЛЮЧЍТЕЛНО

ВКЛЮЧЍТЕЛНО нареч. Като се включи и последното споменато нещо; като се смята и, заедно със. Верен на своето убеждение, той доказваше там, че българският език като пряк потомък на санскритския .. е в основата на всички европейски езици, включително и на елинския. Ст. Дичев, ЗС I, 374. Двоица спяха облегнати на преградата; останалите — включително и девиците — бяха сложили едно до друго .. главите си на една голяма пухова възглавница. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 159. Всички електромагнитни вълни, включително и светлината, се разпространяват в етера с еднаква скорост. В. Харалампиев, ПСС, 37. Турците поддържат, че тука [в Клисура] българите убиле 14 мюсюлмане, включително.. няколко цигане. НБ, 1876, бр. 33, 128. Срокът за подаване на документите е до 10 т. м. включително.

— Рус. включительно.

Списък на думите по буква