ВКОВА̀ВАМ

ВКОВА̀ВАМ, -аш, несв.; вкова̀, -ѐш, мин. св. -а̀х, св., прех. 1. С коване закрепвам нещо вътре в друго нещо. — Зноб направи светилник от кристал.., а по кръжилата всече китки от цветя и вкова скъпи камъни. Н. Райнов, КЦ, 96.

2. Прен. В съчет. с  очи, поглед. Насочвам неподвижно в една точка (погледа, очите си); приковавам. Краличът, изтръпнал, вкова очи в сянката. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 29. — Я иди го [Хрелю] виж, пак там ли е? Мама се възпротиви с висок глас, като вкова строг поглед върху татя. Ст. Чилингиров, ХНН, 112.

3. За студ — правя нещо да замръзне, да се вледени; сковавам, вцепенявам. Студът все повече изсмукваше влагата и вковаваше земята. К. Петканов, МЗК, 112. // Прен. Правя, ставам причина някой да загуби подвижността си или непринудеността си; вдървявам, сковавам. — Две години боледувах — в трети клас бях... От тогаз се загнезди в кръвта ми някакво мислено пронизване на всичко — било което чувствувам в себе си, било което виждам навън. И туй ме е сякаш вковало. А. Страшимиров, К, 34. вковавам се, вкова се страд.

ВКОВА̀ВАМ СЕ несв.; вкова̀ се св., непрех. Ставам неподвижен (от студ, страх и под.); вцепенявам се, вдървявам се, сковавам се. Бурята блъскаше с такава стръв и сила, че с мъка се държах на краката си,.. Цялото ми тяло се вкова от студ. П. Делирадев, В, 266. Батемберг се вкова от ужас. Можеше да попадне в плен. В. Геновска, СГ, 392.

Списък на думите по буква