ВКОКАЛЯ̀ВАНЕ

ВКОКАЛЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от вкокалявам и от вкокалявам се.

Списък на думите по буква