ВКОКАЛЯ̀СВАНЕ

ВКОКАЛЯ̀СВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от вкокалясвам и от вкокалясвам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква