ВКОПА̀ВАНЕ

ВКОПА̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от вкопавам и от вкопавам се. При разпръснатото посяване заравянето става чрез вкопаване на семената в пръстта. Г, 1905, бр. 5, 72.

Списък на думите по буква