ВКОПА̀Я

ВКОПА̀Я. Вж. вкопавам.

Списък на думите по буква