ВКО̀ПЧВАМ

ВКО̀ПЧВАМ, -аш, несв.; вко̀пча, -иш, мин. св. -их, св., прех. 1. В съчет. с ръце, пръсти и обикн. др. същ. с предл. в. Хващам здраво с ръце или пръсти нещо или някого, като го държа и притискам силно. Старата вкопчи сухи пръсти в перилата и увисна на тях като прилеп. Д. Калфов, Избр. разк., 396. Капетан се отмести да му стори път, но Васил го спря и вкопчи ръка в рамото му. Ст. Дичев, ЗС I, 498. Самолетът скръцна, разтърси тяло и се втурна лудо по пистата,.. Настъпи моментът на откъсването от земята. Инстинктивно вкопчих ръце в рамките на стола. Нямаше връщане. Г. Белев, КВА, 13. А Лиляна се залепи за решетката, вкопчи отчаяна пръстите си в тела. А. Гуляшки, Л, 524. Върху голото тяло на животното,.., вкопчило ръце в гривата му, яздеше в пълен галоп момче на 14-15 години. З. Сребров, Избр. разк., 49. И викнах на въжарите здраво да стискат, а пък аз пуснах краката си да плуват във водата, та като мине покрай мене кацата, да я вкопча с краката. Н. Хайтов, ДР, 172. // Обикн. за ръце, пръсти — хващам здраво нещо или някого и го притискам силно. Камен се подвоуми за миг, отвори бързо вратата и излезе на двора. Усети веднага удар по рамото. Две силни ръце го вкопчиха, други две извиха неговите и след къса борба ги свързаха на кръста му. М. Грубешлиева, ПП, 66. ● Обр. Само

Тошка не разбираше още добре защо свекървата и Иван я гледаха така накриво. Работата я беше вкопчила, никъде не можеше да отскочи, с никого не можеше да се види. Г. Караславов, Тат., 74. Гроздан се стъписа, помъчи се да изреве и да повика за помощ, но уплахата го вкопчи за гърлото и го задуши. Г. Караславов, ОХ II, 136. вкопчвам се, вкопча се страд.

ВКО̀ПЧВАМ СЕ несв.; вко̀пча се св., непрех. С предл. в. Хващам се, залавям се за нещо или за някого, като се притискам силно в него. Детенцето, вкопчило се в полата на майката, пищеше пронизително. М. Грубешлиева, ПИУ, 30. Над него изсъска мина и той се вкопчи в земята примижал и с полуотворени уста. Чу се трясък. П. Вежинов, НС, 38. И почна се борба страшна, яростна и бясна, двамата мъже се вкопчваха един в други, ставаха и падаха, събаряха всичко около себе си. Й. Йовков, СЛ, 54. Стражарът я теглеше пиянски за ръката, крещеше ѝ, но не можеше да я откъсне, така се беше вкопчила тя в мъртвия. Ем. Коралов, ДП, 96.

Списък на думите по буква