ВКО̀ПЧВАНЕ

ВКО̀ПЧВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от вкопчвам и от вкопчвам се. На една подложка-тезгях [в дюкянчето] беше прикрепено колело с лък.. Там имаше приспособление за вкопчване на ореховите трупчета и дряновите пръчки, според избора на майстора, който изработваше от тях малки угледни цигарета и чибуци. Д. Спространов, С, 64.

Списък на думите по буква