ВКОРАВЯ̀ВАНЕ

ВКОРАВЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от вкоравявам и от вкоравявам се.

Списък на думите по буква