ВКОРЕНЀНИЕ

ВКОРЕНЀНИЕ ср. Остар. Книж. Вкореняване. Да продължиме разглежданието на доводите, които провожда Шафарик .. за "ранното вкоренение мохамеданството". Хр. Ботев, СПДБ (превод), 61. Следствието на такава една политика бяха вкоренението помежду им на взаимна недоверчивост. СбДЧ, 222.

Списък на думите по буква