ВКОРЕНЯ̀ВАНЕ

ВКОРЕНЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от вкоренявам и от вкоренявам се. Наред с температурата и влажността голямо значение за ускоряване на вкореняването имат и някои допълнителни фактори. Д. Георгиев и др., ХР, 14.

Списък на думите по буква