ВКОРЯ̀СВАМ

ВКОРЯ̀СВАМ СЕ, -аш се, несв.; вкоря̀сам се, -аш се, св., непрех. Рядко. Ставам твърд като кора. — И ботушите ми са се вкорясали... Я дай малко масчица да ги намажа! К. Калчев, ЖП, 7.

Списък на думите по буква