ВКОСТЕНЯ̀ВАНЕ

ВКОСТЕНЯ̀ВАНЕ1 ср. Рядко. Отгл. същ. от вкостенявам1 и от вкостеня̀вам се; вкостяване.

ВКОСТЕНЯ̀ВАНЕ

ВКОСТЕНЯ̀ВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от вкостенявам2.

Списък на думите по буква