ВКОСТЯ̀

ВКОСТЯ̀. Вж. вкостявам.

Списък на думите по буква