ВКОСТЯ̀ВАНЕ

ВКОСТЯ̀ВАНЕ ср. Мед. Отгл. същ. от вкостявам и от вкостявам се. Обикновено шевовете между различните кости на черепа срастват към 2-3 месечна възраст, а пълното вкостяване настъпва към 3-4 години. Ив. Вапцаров и др., ДБ, 78.

Списък на думите по буква