ВКОТЛЯ̀ВАНЕ

ВКОТЛЯ̀ВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от вкотлявам се; вкотлясване.

Списък на думите по буква