ВКОТЛЯ̀СВАНЕ

ВКОТЛЯ̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вкотлясвам и от вкотлясвам се; вкотляване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква