ВКОЧАНЀЯ

ВКОЧАНЀЯ. Вж. вкочанявам1.

Списък на думите по буква