ВКОЧАНЯ̀СВАНЕ

ВКОЧАНЯ̀СВАНЕ ср. Отгл. същ. от вкочанясвам и от вкочанясвам се; вкочаняване1. Возехме се на лодка по блатото до вкочанясване от студ. А. Страшимиров, УШ, 5.

— Друга (диал.) форма: вкоченя̀сване.

Списък на думите по буква