ВКРАДЧЍВО

ВКРАДЧЍВО. Остар. Книж. Нареч. от вкрадчив. Меридор (вкрадчиво): Царю... царю... но той не чува, сякаш... / Царю, дойдох да ти обадя нещо... Г. Райчев, ЕЦ, 46.

Списък на думите по буква